Sunday, February 28, 2010

Saat Cintanya Dilamar"jika engkau mahukan kemesraan dengan Allah, maka engkau mesti garang terhadap dirimu. Kalau engkau sudah merasakan manisnya berhubung dengan Allah, tahulah engkau bagaimana pahitnya berpisah dengannya"

Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli

No comments:

Post a Comment